هودی کلاه دار

خرید هودی کلاه دار

/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1

هودی کلاه دار، یا هودی‌ها ازجمله لباس‌های پرطرفداری هستند که همه افراد، کودک، جوان و میانسال از آن استفاده می‌کنند. این لباس‌های جلو بسته که گاه بدون کلاه هستند و گاه به‌صورت کلاه‌دار در فروشگاه‌ها به فروش می‌رسند ازجمله پوشاک بسیار کاربردی محسوب می‌شوند که هم در خانه و هم در فضا بیرونی قابل استفاده هستند.