سارافن نوزادی

سارافن نوزادی

/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C

سارافون‌نوعی پیراهن دخترانه بدون آستین است که در طرح‌های متنوع و یقه‌های مختلفی تولید می‌گردند.